Insolvenční správce

V roce 2011 jsem získala oprávnění k provozování činnosti insolvenčního správce. Díky rozsáhlým zkušenostem a komplexnímu portfoliu poskytovaných služeb souvisejících insolvenčním řízením jsme schopni provést celým procesem, včetně účetních a daňových služeb.
 • zpracování insolvenčního návrhu
 • zpracování návrhu na oddlužení
 • přihlašování pohledávek v insolvenčním řízení
 • poradenství pro věřitele i dlužníky ve všech fázích insolvenčního řízení
 • předběžná konzultace pro osoby se zájmem o jejich oddlužení
 • příprava řádného insolvenčního návrhu a potřebných příloh
 • zpeněžování majetkové podstaty
 • likvidace společnosti
 • vedení účetnictví v insolvenčním řízení
 • zpracování přihlášky věřitele do insolvenčního řízení
 • zastupování dlužníků či věřitelů v řízení
Široká škála námi poskytovaných služeb pro fyzické i právnické osoby pokrývá všechny etapy insolvenčního řízení, zajišťujeme tak služby nejen dlužníkům, ale i věřitelům. Jsme Vám též k dispozici v případě zájmu o předběžnou konzultaci.