Daňový poradce

Od roku 1995 jsem registrovaným daňovým poradcem provozujícím soukromou praxi. Během mého profesního působení jsem měla možnost rozšířit své odborné zaměření na veškeré aspekty související s daňovou problematikou, a v současné době poskytuji zejména následující služby:
 • daňové poradenství
 • účetní poradenství
 • zpracování daňových přiznání pro daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, DPH, silniční daň, daň z nemovitostí a daň z nabytí nemovitého majetku
 • vedení účetnictví
 • zpracování daňové evidence
 • zpracování mezd
Současně poskytuji i nezávazné konzultace jak fyzickým osobám, tak podnikatelským subjektům, v rámci kterých vám ráda nastíním nejvhodnější řešení a možnosti námi poskytovaných služeb. Jsme taktéž schopni zodpovědět Vaše dotazy týkající se daňové legislativy.

Insolvenční správce

V roce 2011 jsem získala oprávnění k provozování činnosti insolvenčního správce. Díky rozsáhlým zkušenostem a komplexnímu portfoliu poskytovaných služeb souvisejících insolvenčním řízením jsme schopni provést celým procesem, včetně účetních a daňových služeb.
 • zpracování insolvenčního návrhu
 • zpracování návrhu na oddlužení
 • přihlašování pohledávek v insolvenčním řízení
 • poradenství pro věřitele i dlužníky ve všech fázích insolvenčního řízení
 • předběžná konzultace pro osoby se zájmem o jejich oddlužení
 • příprava řádného insolvenčního návrhu a potřebných příloh
 • zpeněžování majetkové podstaty
 • likvidace společnosti
 • vedení účetnictví v insolvenčním řízení
 • zpracování přihlášky věřitele do insolvenčního řízení
 • zastupování dlužníků či věřitelů v řízení
Široká škála námi poskytovaných služeb pro fyzické i právnické osoby pokrývá všechny etapy insolvenčního řízení, zajišťujeme tak služby nejen dlužníkům, ale i věřitelům. Jsme Vám též k dispozici v případě zájmu o předběžnou konzultaci.

Návrh na povolení oddlužení

V případě dotazů nás kontaktujte.

Co budete potřebovat?

 • Listiny dokládající Vaše příjmy za poslední 3 roky
 • Výpis z evidence rejstříku trestu fyzických osob
 • Listiny dokládací existenci závazků (smlouvy, exekuční příkazy, platební rozkazy)
 • Pracovní smlouva / výpis z živnostenského rejstříku

Co nebudete potřebovat?

 • Částka za sepsaní a podání návrhu na povolení oddlužení, se hradí až v průběhu insolvenčního řízení (tzn. na sepsaní a podání návrhu nepotřebujete finanční prostředky)